Rozhovor s tvůrcem systému Primal Move Peterem Lakatosem, Master RKC

Petera Lakatose, Master RKC, vyzpovídala Adrienna Harvey, RKC II, CK-FMS. Rozhovor byl publikován  na webových stránkách nakladatelství Dragon Door.

 

Primal Move

Dragon Door: Co Tě přivedlo k vyvinutí sytému Primal Move?

Peter Lakatos: Ten příběh začíná v době, kdy jsem byl ještě dítě. Pro Maďarsko, stejně jako pro ostatní menší komunistické země, bylo velice důležité předvést na Olympijských hrách dobré výkony. Věřily, že skvělý olympijský tým ukáže světu, že se jim nedaří špatně. V rámci maďarského programu se pro každou sportovní disciplinu pořádaly dětské náborové projekty. Ve čtyřech letech jsem byl vybrán na plavání. Pětkrát v týdnu jsem docházel na plavecké tréninky až do doby, kdy mě o dva roky později vybrali do týmu tradiční evropské házené. Sportování nebylo pouze o účasti a práci na trénincích. Chodili jsme do speciální školy, ve které byla tělesná výchova na programu každý školní den. Náplní ranních tělocviků byla pouze gymnastika, tréninky jednotlivých sportovních disciplín probíhaly až odpoledne v rámci dalšího tréninku. Když se teď ohlédnu zpět, musím říct, že to bylo skvělé. Zvlášť proto, že součástí hodin gymnastiky byly pokaždé hry. Takovýmto způsobem jsem trénoval 12 let, až do ukončení studia na střední škole. Gymnastické dovednosti byly později také stěžejním kritériem pro přijetí na maďarskou Univerzitu tělesné výchovy.

Dragon Door: Jakým způsobem ovlivnily podobu Primal Move Tvé zkušenosti trenéra Krav Maga Global (KMG)?

Peter Lakatos: Můj učitel, Eyal Yanilov, je génius s úžasně elegantním stylem výuky. Pracoval s těmi nejrespektovanějšími speciálními jednotkami světa. Když začíná nový instruktor pracovat s nejlepšími jednotkami světa, obvykle se jim snaží dát pořádně do těla, jen aby dokázal, že na to má. Eyal v takové praktiky nevěří.  Namísto toho s nimi hraje mnoho různých her zaměřených na rozvoj koordinace, síly, řešení problémů apod. Když jsem začal pracovat na Primal Move, řekl jsem Eyalovi, že bych rád využíval jeho koncept her. Chtěl jsem použít jeho přístup, rozcvičky a vůbec všechno. Bez váhání mi odpověděl: „Jasně, jdi do toho. Udělej to.“  Protože Primal Move není na rozdíl od Krav Magy bojová disciplína, musel jsem toho spoustu změnit. Ti, kteří mají zkušenost s Krav Magou, se ale budou usmívat, až jim budou představeny hry zahrnuté v Primal Move.

Hry jsou stěžejním pilířem systému Primal Move. Blížíme se k dokončení programu Primal Move Kids pro děti –  kdyby jeho součástí nebyly hry, děti by to nezaujalo. Děti jsou velice přímočaré. Pokud pro ně daná aktivita nebude zábavná, nezúčastní se jí. V Primal Move se hry mohou stát samotným tréninkem. Ať už je konečný cíl jakýkoli – zvýšení fyzické síly, vytrvalosti nebo udržování kondice – pro každý existují speciální hry. Díky hrám lidé dosahují svých cílů snadněji. Chtějí totiž vyhrát a baví se u toho. Dostanou se do stavu „proudění“ a udělají to, co je pro dosažení jejich cíle nezbytné. Hry jsou mimo jiné elegantnější způsob tréninku, než diktovat někomu, aby udělal 20 angličáků, pak přítahy, sprinty a tohle v pěti sériích.

Peter Lakatos, Master RKC

 

Dragon Door: Co to znamená „dostat se do stavu proudění“?

Peter Lakatos: Představ si jakoukoli činnost, kterou máš opravdu ráda – čtení, práce na zahradě, sportování, nebo jakýkoli jiný koníček. Když se do této aktivity skutečně ponoříš a zdá se, jako by jsi byla mimo čas a prostor, tehdy jsi ve stavu proudění. Když se zeptáš např. fotbalisty, co se dělo před tím, než vstřelil gól do sítě, často řekne, že si to nepamatuje, nebo že se to prostě stalo. To je typický příklad proudění. Proudění nemůže být vynucené, prostě se stane. Je to příjemný pocit, a když ho lidé dosáhnou, chtějí tuto zkušenost opakovat. Kdysi dávno jsem přečetl knihu Proudění od maďarského autora Mihalyho Csikszentmihalyiho. Když jsme začali tvořit Primal Move, vrátil jsem se k ní, a navíc jsem si ještě přečetl Play od Stuarta Browna, která na Csikszentmihalyiho teorii proudění odkazuje. Skrze hru lze dosáhnout stavu proudění, ale i mnohem více. Díky společenskému komponentu, který je v Primal Move obsažen, dochází například také k nastolení pocitu komunity.

Dragon Door: Zdá se, že, ačkoli je to zjevně přínosné, nemáme jako dospělí mnoho příležitostí hrát si. K čemu dalšímu je ještě hra užitečná ve společenském nebo emocionálním kontextu?

Peter Lakatos: Je to velice prosté: sdílené zkušenosti formují komunity. Uvedu příklad. V RKC jsme se všichni zúčastnili RKC workshopu a všichni jsme podstoupili snatch test. Když někdo řekne, že je RKC, díky této naší sdílené zkušenosti víme, o čem mluví. Hry jsou velice mocné, protože při nich sdílíme zkušenosti, výsledky, reakce a radost. Těžko budete hrát hru, aniž byste se zasmáli, nebo alespoň pousmáli – hry jsou tedy také fyzickou záležitostí. Během hry se musíme soustředit. Když se skutečně soustředíme, přestaneme se starat o to, jak vypadáme a oddáme se pouze hraní hry. Zkoušíme různé pohyby, nové nápady a dokonce se novým pohybům také učíme. Vidíme, jakými způsoby řeší daný problém lidé okolo, a to nás ponouká k tomu, abychom také vyzkoušeli něco nového. Učením od ostatních vylepšujeme svou schopnost řešit problémy.

Začínáme velice jednoduše s push-pull hrami, které v sobě mají trochu bojového charakteru. Nejprve lidé znají pouze pět deset technik. Jak se ale učí další a další, můžeme začít pracovat na rozvíjení nových dovedností, jako je například komunikace. Dobrým příkladem je hra Mravenci. V týmu, který je tvořen dvěma lidmi, má jeden zavřené oči a společně se svým partnerem, který ho slovy naviguje, mají za úkol dostat se z bodu A do bodu B a vyhýbat se při tom ostatním párům. To se jim nikdy nepodaří, pokud spolu nebudou komunikovat. V dalším kroku přidáváme paměťové hry, které každému pomohou učit se nové pohyby rychleji a také si je snáze zapamatovat.

Dragon Door: Hry a interakce obsažené v Primal Move se zdají být velice jedinečné. Jsou to právě tyto elementy, které Primal Move odlišují od jiných programů?

Peter Lakatos: Nemyslím si, že jsme tolik jedineční. Zvláště v Maďarsku se zápasníci a judisté vždycky rozcvičují hrami namísto běhání a protahování. Také ve škole probíhaly naše ranní rozcvičky většinou formou her a pomáhaly nám tak zlepšovat dovednosti potřebné pro náš konkrétní sport.

Neřekl bych tedy, že PM je jedinečný jako pohybový systém. To, co nás odlišuje je, že se opíráme o Systém funkčního pohybu (FMS). Když mi dal Lee Burton (společně s Gray Cookem založil systém FMS) svolení k využívání pohybů z FMS, začal jsem pracovat na plynulých sekvencích, které by celkově pomohly vylepšit pohyb. K tomu se pak přidaly hry a systém se začal rozvíjet. Právě ona kombinace FMS a her činí Primal Move velmi jedinečným.

Účelem FMS je pomoci lidem k lepšímu pohybu. Je to úžasný program, protože má stanovený určitý základ a následně nabízí progresivní plán včetně přezkušování. Dříve než někdo začne cvičit Primal Move, otestujeme jeho schopnosti pomocí FMS, ale ne každý den – to by bylo jako jít lovit zvěř raketometem. Místo toho používáme na začátku a na konci každého tréninku Primal Flow Evaluation. Tyto základní pohyby prováděné v logickém pořadí ukáží, jak dobře se člověk hýbe. S postupem času a nově získávanými zkušenostmi ucítí cvičenci sami, jak jsou na tom.

V závodech Formule 1 probíhá kontrola paliva na začátku, během a po skončení závodu. Místo toho, aby hádali, tak raději přesně měří a testují. Po závodě pak zkontrolují, k jakým škodám během něj došlo. S Primal Flow Evaluation děláme to samé. Pokud během PFE objevíme nějaký problém, zahrneme do cvičení navíc takové cviky, které ho pomohou odstranit. Ve finální části tréninku slouží pak Primal Flow Evaluation k tomu, abychom poznali, zda skutečně došlo k nějakému pokroku.

Primal Move

Dragon Door: Převalování ze strany na stranu, které je součástí procesu lidského vývoje, je fascinující. Můžeš říct něco o jeho důsledcích?

Peter Lakatos: Není nic nového, že se lidé již nepohybují a nemyslí ve 3D, ani že využívají pohyby jen z velmi omezené škály. Jelikož se nepřevalujeme, nepadáme nebo neděláme salta, není náš vestibulární systém aktivní. V důsledku toho naše tělo není zcela propojené. Nacvičování pohybů jako je například podélné převalování ze zad na břicho vestibulární systém aktivuje. Tím dojde k přestavbě pohybových vzorců a tělo náhle opět ožije. Lidé se mohou stát rychle silnějšími, pokud mají plný přístup ke svému vlastnímu hardwaru i softwaru.

Také proto si myslím, že RKC je úžasný systém.  Zaprvé se cvičí na boso, díky čemuž dochází k rozšíření smyslového vnímání pomocí hmatu. Poté vložíme klientovi do ruky kettlebell, který musí uchopit, což má stejný přínos. Učíme také správnému držení těla a způsobu, jakým lze vlastní tělo kontrolovat. Stejně tak swing i turecký get up podporují vestibulární systém. Není to kettlebellem, ale tím, jak ho používáme. Když se lidé již po dvou třech trénincích cítí silnější, znamená to, že se jejich tělo znovu propojilo.

Dragon Door: V programu Primal Move je zabudována hravost. To je pro moderní fitness poněkud neobvyklé. Jaký dopad to bude mít?

Peter Lakatos: Primal Move přináší zpátky něco, co jsem já i moji partneři Robert Rimóczi a Tommy Blom, kteří se mnou na vývoji Primal Move pracovali, zažívali při trénincích, když jsme byli dětmi. Američané a mladší generace Evropanů takový druh tréninku neznají, a občas jsou proto překvapeni. Rozcvičky v nejlepších fitness centrech v USA jsou sice velice kvalitní, ale také nudné. Myslím, že existuje lepší cesta. Primal Move přidává navíc hry a růst. Růst umožňuje každému naučit se postupně nezbytné kontrole, dovednostem a respektu k druhým. Věřím, že v budoucnu bude zábavné hry k rozcvičce využívat víc fitness systémů.

16 let jsem pracoval ve světě velkých firem a korporací, navíc na hodně vysoké úrovni. Když pracujete se stovkami lidí ve velkém podniku, kteří potřebují zlepšovat svou schopnost jak řešit problémy, program jako Primal Move – s emočními, sociálními a kognitivními aspekty – je může dostat do formy a přitom ještě výrazně zlepšit jejich obchodní schopnosti.

Nedávno jsem v Seattlu pracoval s top instruktory RKC. Každý z nich byl silný, nyní jsou někteří ještě silnější. Je velmi mimořádné, že máme co nabídnout i tak zkušeným a moudrým lidem.

Během doby, kdy vznikal koncept PM, jsem se seznámil s Timem Andersonem, RKC a spoluautorem knihy Becoming Bulletproof: An Uncommon Approach to Building a Resilient Body. Zeptal jsem se, zda bych ho mohl citovat, a on souhlasil. Hodně jsme spolu komunikovali a vyměnili si spoustu nápadů – byla to zábava. Je fantastické, že v naší komunitě jeden druhému pomáháme a nevnímáme se navzájem jako konkurence. Tenhle svět je dostatečně veliký na to, aby se do něj vešlo mnoho rozličných cvičebních systémů. Jen se rozhlédněte kolem sebe – většina lidí potřebuje zlepšit své pohyby. Velkou podporu nám poskytli také Scott Sonnon, Carlson Gracie Jr., a můj BJJ master Mihaly Sztraka.

Primal Move

Dragon Door:  Kam se bude v nejbližší době Primal Move ubírat?

Peter Lakatos: Právě teď pracujeme na třech dalších divizích. Moc mi v tom pomáhá Andrea Chang – je úžasná. Když jsme s Primal Move začali, měli jsme nějakých 150 cviků. Místo toho, abychom tvořili další, rozhodli jsme se jejich počet zredukovat na pouhých 50, čímž vznikl silný, opakovatelný a kontrolovatelný systém. Přidali jsme pár korekcí, regresí a progresí, což je lepší než stovky cviků bez logického uspořádání. Na první úrovni se při cvičení pracuje pouze s tělem. V druhé úrovni už se přidávají různé nástroje – párová cvičení a běžné tělocvičné nářadí.

Primal Move Velocity je program zaměřený na běh a na sprint. Máme také program pro děti, a Primal Move Regeneration je zase určen k využití rehabilitačními specialisty. Ferenc Csíky, RKC, Primal Move Instructor a jeden z nejlepších rehabilitačních specialistů v Maďarsku pracuje na úpravách a cvičeních pro starší nebo zraněné klienty.

Úžasná je také podpora od Pavla a celé RKC komunity. Když jsem se poprvé Pavlovi zmínil o Primal Move, byl okamžitě připravený pomoct mi. Dokonce mě požádal, zda bych mu nedoporučil někoho, kdo by mohl vést Primal Move rozcvičku na Bodyweight Excercise Workshopu. Je nám velkou oporou a feedback od nejlepších RKC instruktorů je nedocenitelný.

Primal Move

 Díky všem spolupracovníkům:

Andrea U-Shi Chang, Tim Anderson, Attila Szigligeti, Robert Rimoczi, Gabi Katschthaler, Andrew Read, Ferenc Csíky, Tommy Blom, David Whitley, Lee Burton, Albert Adolf, Dr. Michael Hartle

Díky za inspiraci a rady:
Eyal Yanilov, John Du Cane, and Pavel Tsatsouline, Mark Toomey, Alvaro Romano, Gray Cook, Mark Reifkind, Geoff Neupert, Mihaly Sztraka and Carlson Gracie Jr., Scott Sonnon, Dr. Eric Cobb.
Původní článek naleznete zde: