Kurz FMS: Tenká linie mezi fyzioterapií a silovým tréninkem

Gray Cook je Steve Jobs mezi fyzioterapeuty: vizionář, expert a absolutní mistr ve zjednodušování komplikovaných témat. Nekompromisně upřednostňuje kvalitu pohybu nad kvantitou: „Nejdřív se hýbej dobře, teprve poté se hýbej často, rychle a se zátěží či intenzitou.“

Po dlouhém studiu a praxi v oblasti fyzioterapie si Gray uvědomil, že fyzioterapii a silovému tréninku chybí jedna zásadní věc: propojení. Cílem fyzioterapeuta je napravit chybné pohybové vzory, asymetrie a dysbalance svého klienta, naproti tomu cílem silového kouče je dělat ze svých klientů silnější lidi.

Oběma ale chybí standardizované měřítko, které by jasně určilo, co je pro cvičence bezpečné a čemu by se naopak měl vyhnout, než vyřeší nedostatky pohyblivosti, stability nebo motorické kontroly.

Právě z toho důvodu vznikl screen funkčního pohybu (Functional Movement Screen – FMS), který na základě hodnoticího standardu tyto nedostatky odhalí a pomůže trenérovi s tvorbou tréninkového programu a nápravné strategie – aby se jeho klient hýbal kvalitněji, bez rizika zranění a mohl plnohodnotně cvičit.

Dnes je screen funkčního pohybu úspěšně nasazen v tréninku top NFL teamů nebo třeba Navy SEALs. A instruktoři, trenéři a koučové v České republice mají nyní vůbec poprvé možnost se s FMS seznámit a zapojit ho do programu svých svěřenců.

22. – 23. 11. 2014 proběhne v prostoru Hardstyle Gymu Praha kurz FMS level 1, který povede Peter Lakatos, Master SFG a FMS I-II.

Pro koho je kurz určen?

    • Pro silové a kondiční trenéry
    • Pro instruktory jógy
    • Pro trenéry CrossFitu či kruhových tréninků
    • Pro instruktory sebeobrany či trenéry bojových sportů
    • Pro fyzioterapeuty
    • Pro nadšence, kterým jde o kvalitní pohyb, zdraví a sílu
    • … tedy víceméně pro všechny, kteří se někdy plánují hýbat (nebo to učit ostatní)

Popis kurzu

Obsahem kurzu FMS level 1 je hodnotící systém, který zachycuje fundamentální pohybové vzorce, motorickou kontrolu a kompetenci v základních pohybových vzorcích. Základem kurzu je upřednostnění kvality nad kvantitou a identifikace pohybových nedostatků a limitací. Protože je lidské tělo přirozeně komplexní a chová se jako systém, je nutné při odhalování nedostatků posuzovat pohybové vzorce v jejich celku místo toho, abychom hodnotili klouby izolovaně. Pohybový screen je účinný nástroj, který by se měl využívat při tvorbě vhodných tréninkových programů pro jednotlivce nebo skupinu.

Kurz FMS level 1 začíná debatou o tom, proč je nezbytné provádět screen pohybu a jak může být nápomocen při designování cvičebního programu. Probíraný materiál poskytuje informace o tom, v jakém ohledu může být jedinec vystaven nebezpečí úrazu či zranění kvůli asymetriím, dysfunkci nebo bolesti. Kurz se také dotýká historie „tělocviku“ a úpadku vnímání pohybu během posledního století.

Dále je v rámci kurzu detailně vysvětlen screening funkčního pohybu (Functional Movement Screen – FMS). Během tohoto interaktivního procesu se provádí screen naživo, aby si mohli posluchači screen do detailu prohlédnout a posoudit jeho využitelnost. Během provádění screenu se instruktor zaměřuje na běžné chyby, biomarkery a obecné tipy, které pomáhají odhalovat rozdíly hodnoticích kritérií jednotlivých pohybových testů. Samotný hodnoticí systém sestává ze sedmi testů, z nichž každý je ohodnocen třemi, dvěma, jedním nebo žádným bodem dle hodnoticích kritérií.

V poslední části kurzu jsou vysvětlena a demonstrována nápravná cvičení. Všechny cviky, které pokrývá instruktorský manuál jsou též ke shlédnutí v knihovně cviků na FunctionalMovement.com, ke kterým mají přístup všichni certifikovaní členové. Kurz končí vysvětlením, jak získat FMS certifikát a výhod, které plynou z certifikace. Jakmile projdete certifikačním testem, budete klasifikování jako certifikovaní členové. Poté se pro Vás odemkne celý web FMS – články, podcasty, budete uvedeni v registru FMS specialistů atd. – zdarma po dobu jednoho roku. Mimoto se stanete součástí skvělé sítě profesionálů, kteří sdílí stejné principy co do fyzického tréninku.

Cíle kurzu

    • Získat historickou perspektivu pohybu
    • Naučit se provádět screen pohybu
    • Pochopit rozdíl mezi mobilitou a motorickou kontrolou
    • Interpretovat rozdíl mezi surovým a konečným skóre
    • Pochopit jak interpretovat hodnoticí systém
    • Přiřadit nápravná cvičení na základě výsledku FMS skóre

Výhody certifikovaných členů

Po splnění certifikační zkoušky budete mít zdarma roční členství na FunctionalMovement.com, které zahrnuje tyto a další výhody:

    • Přístup k mobilní aplikaci FMS
    • Online profil certifikovaného člena
    • Obsáhlá knihovna nápravných cvičení
    • Výuková videa, podcasty a články
    • Exkluzivní webináře
    • Oprávnění užívat software FMS Pro

Organizační informace

Termín: 22. – 23. 11. 2014, od 09:00 do 18:00
Lokace: Hardstyle Gym Praha, Opatovická 18, Praha 1
Lektor: Peter Lakatos, Master SFG a FMS Master trainer
Cena: 9990,- Kč při platbě do 31. 10. 2014, 12500,- Kč při platbě do 20. 11. 2014
Kapacita: zbývá 6 míst

Kurz bude veden v angličtině s překladem do českého jazyka.

Pro registraci, detaily k platbě a dotazy napište na info@zeleznakoule.cz

Oficiální stránky FMS: http://functionalmovement.com/